Ontbijt met cultuur, dineer met strategie
Strategie + copywriter = dat kan tellen!

Een strategie slaat pas aan als je de juiste woorden gebruikt. 
En jouw strategie plus een strategisch copywriter?
Dat kan tellen!

Strategisch copywriter die meedenkt

'Cultuur eet strategie als ontbijt', schreef Peter Drucker.

Je moet de strategie en cultuur van je organisatie op elkaar afstemmen.

Daarom voeg ik eraan toe: 'Ontbijt met cultuur, dineer met strategie.'

Cultuur is nu eenmaal cruciaal. 

Maar zonder strategie ga je niet op weg naar succes.

En waarop is dat succes gebouwd?

Succes is gebouwd op tekst

Want je moet je boodschap aan de mens brengen:

  • Wat zijn de plannen van je bedrijf, organisatie of merk?
  • Hoe maak je de doelen duidelijk?
  • Wanneer slaag je erin de doelgroep niet alleen te informeren, maar ook te motiveren?

Ik denk strategisch mee en
leg je de juiste woorden in de mond.

Waarom een strategisch copywriter voor je doelgroep?

Is je doelgroep mee?
Dán slaat je strategie aan.

  • Snapt je personeel wat je wil?
  • Overtuigt je tekst je aandeelhouders?
  • En begrijpen je klanten dat je strategie in hun voordeel is? 

Ik stippel als copywriter het juiste woordenpad uit.

Niet vergeten: strategische copywriting = tone of voice

Zoetgevooisd of recht voor de raap?
Iedereen heeft zijn eigen stijl,
ook jouw bedrijf, organisatie of merk.

Samen leggen we de drivers voor de tone of voice vast.

Resultaat:
de tone of voice is het fundament waarop ik als copywriter je strategische tekst bouw.

Wat wordt je volgende strategisch project?

Een goede tekst geeft mensen een klare kijk op je project. Laat me je helpen met wat voorbeelden van strategische teksten die ik schreef.

Je hebt strategische copywriting nodig voor het toekomstverhaal een omroep

Alle topmanagers van een radio- en televisieomroep interviewen? Samen met een consultant? Aan de slag!

Probleempje: de managers bekijken de gang van zaken allemaal vanuit hun eigen standpunt. De ideeën lagen ver uit elkaar.

En toch. We slagen erin de toekomstvisie te vertalen in een eenduidige tekst. 

De supplychain, mag die wat sneller?

Productieorganisaties hebben vaak verschillende vestigingen. In elke vestiging is in de loop der jaren een eigen werkcultuur ontstaan. Daardoor liggen de resultaten van de vestigingen niet op hetzelfde niveau.

Bijkomend probleem: de drive om te innoveren verschilt van land tot land en van continent tot continent. In samenwerking met consultants schreef ik storyboards en videoscripts.

Doel: de medewerkers van productieorganisaties motiveren om de supply chain een innovatiever, sneller en productiever karakter te geven.

Mag je chemiebedrijf ook eerlijk communiceren?

Een chemiebedrijf zijn? Dat is vandaag niet makkelijk. Je krijgt steeds meer te maken met lokale stakeholders: mensen uit de buurt vertrouwen de uitstoot van de bedrijven niet, ze storen zich aan het zware vervoer naar de site en eisen dat het bedrijf klimaatvriendelijker werkt.

Je staat dan als chemiebedrijf voor twee uitdagingen.

Eén: je eigen medewerkers ervan overtuigen duurzamer te gaan werken. Twee: de discipline kweken om alle stakeholders van klimaatvriendelijke innovaties op de hoogte te brengen.

Kan dat? Ja, het kan: ik schrijf geregeld teksten voor interne en externe communicatie voor chemische bedrijven.

Met één rode draad: eerlijk communiceren duurt het langst. 

Strategische copywriting om missie en visie te bepalen

Waar staan we voor? Niemand weet het! Of iedereen heeft een andere versie van die visie en missie. Wie heeft die vervelende situatie niet meegemaakt?

Dan komt er een moment waarop de directieleden de koppen bij elkaar móéten steken: doel is om tot een ‘mooi missionstatement’ te komen. Reken op felle gedachtewisselingen!

Gelukkig is er dan een copywriter. Niet alleen om een actiegericht missionstatement te schrijven (zonder dat de woorden ‘missie’ en ‘visie’ erin voorkomen). Maar ook om de bekvechtende partijen te laten openstaan voor elkaars standpunten. 

Als de CEO altijd inspiratie heeft

Een manager schopte het tot CEO van een bedrijf. Opeens moest hij zijn beleidskeuzes uitleggen aan de hele organisatie. Mond vol tanden of geheugensteuntjes bij de hand?

Hij werkte gedurende een jaar samen met mij: de CEO gaf zijn visie op verschillende problematieken in het bedrijf en ik goot die visie in korte teksten.

Nu heeft de CEO een bundel teksten waaruit hij kan putten. Altijd inspiratie! Bij meetings, toespraken of videocalls – het maakt niet uit. Improviseren hoeft niet meer: in de teksten staat de basis van zijn visie op de gang van zaken.

Waarom sterke copywriting voor een jaarverslag goud waard is

Is je organisatie verplicht een jaarverslag te publiceren? Grijp die kans om transparant te communiceren naar al je stakeholders: aandeelhouders, toekomstige investeerders, leveranciers, klanten, zakenpartners, personeelsleden en mensen die in de buurt van je bedrijf wonen.

Ik heb jaarverslagen geschreven voor bedrijven in zeer verschillende sectoren. Een jaarverslag is goud waard voor wie er werk van maakt.

Er zit beweging in organisaties die verhuizen en reorganiseren

Bij sommige organisaties zit herlokaliseren en intern verhuizen in het DNA. Maar waarom al die bewegingen? En wie weet nog welke afdeling waar zit?

Het komt erop aan duidelijk intern te communiceren over facility en property management. Vaak wordt dat vergeten.

Ik schreef instructieve teksten voor intranet en interne video’s van bedrijven. Resultaat: de juiste mensen op de juiste plaats.

Coole teksten voor organisaties die klampen met klimaatproblemen

Stel: je levert voedingsproducten in het hele land. Dat verloopt gesmeerd.

Tot er vroeger dan verwacht een hittegolf uitbreekt en er niet voldoende koelwagens beschikbaar zijn. Je organisatie kan het risico niet meer nemen om producten te leveren, omdat ze te lijden zullen hebben onder de weersomstandigheden.

Een korte en vriendelijke mail naar de klanten kweekt goodwill: gelukkig is het een week later weer wat minder warm. Ook dat is strategische copywriting.

Strategische copywriting voor een vervoersmaatschappij

Ja, ik beken. Al die teksten die je onderweg hoort of leest, ik heb ze geschreven. Of beter: herschreven.

Want al bijna twee eeuwen lang zijn mensen spoorslags onderweg. Toch moeten die teksten – net als de passagiers – af en toe een nieuw jasje aantrekken.

Ik beloof je niet dat je als passagier voortaan op tijd vertrekt of aankomt. Maar je bent wel beter op de hoogte van de stand van zaken.

Charmeoffensief in Duitstalig België

Een bedrijf in Brussel verkoopt kantoormachines via verdelers. Ook in Eupen is er een verdeler. Hij opent zijn nieuwe vestiging en vraagt de Nederlandstalige directeur van het kantoormachinebedrijf om een toespraak te komen houden. Ja, in het verre en vergeten Oost-België! Probleempje: de directeur spreekt geen woord Duits. Zijn Frans is voldoende. 

Eerst komt een directeur van nog een ander kantoormachinebedrijf aan het woord. De Italiaan spartelt zich erdoor in zijn beste Frans. Matig applausje op het eind. 

Dan komt onze directeur. Ik heb hem enkele zinnetjes in het Duits aangeleerd. Daar begint hij mee, voordat hij overschakelt op het Frans. Op het einde van zijn toespraak spreekt hij weer wat zinnetjes in het Duits. En hij besluit met: 'Meine Freunde, wir werden Sie nie vergessen.'

Die woorden strelen de oren en de ziel van de mensen in Eupen. Het applaus is oorverdovend. Geslaagd charmeoffensief!

Geef me een consultant en een strategie

Strategische copywriting kan rechtstreeks voor een organisatie of samen met een consultant. Lukt het een consultant dan niet om zelf een strategische tekst te schrijven?

Vaak niet. Omdat consultants druk in de weer zijn. Omdat ze andere talenten veel beter kunnen benutten. Omdat ze met een copywriter een dankbaar klankbord hebben met wie ze ideeën kunnen uitwisselen.

En ik kan je zeggen: bij die consultants zitten knappe koppen. Daar leer je zelf nog eens iets van bij.

Sterk gedecentraliseerde structuur: breng mensen samen met strategische copywriting

Crisissen zijn altijd multi: er zitten verschillende facetten aan. Maar de crisis van de decentralisatie lijkt wel overal te woeden.

In elke grotere organisatie werken steeds meer mensen thuis, in een lokale vestiging of bij de klant.

Hoe creëer je dan eenheid? Hoe hou je iedereen dan op de hoogte van wat er in je organisatie gebeurt? Hoe bouw je één cultuur op die alles overkoepelt?

Ik scherp m’n strategische Sheaffer-pen.

Strategisch copywriter nodig die een eindje meedenkt?

Neem contact op

* Verplicht veld

Nog meer copywriting